Geçmiş Etkinlikler

18/9/2018 15:00

KVKK ve Microsoft 365

13/9/2018 10:00

Azure Online Eğitimi

14/8/2018 13:00

Trabzon - Zorlu Grand Hotel

23/3/2018 14:00

Acronis Backup 12.5

14/11/2017 14:00

Acronis Backup 12.5 Workshop

04/4/2017 10:00

PowerBI Pro APP

21/3/2017 10:30

Microsoft Navision Webcast

21/3/2017 10:00

Azure Media Services

17/3/2017 10:00

Level 100 Microsoft Azure

14/3/2017 10:00

Office 365 Flow

09/3/2017 10:00

Level 100 Microsoft Azure

07/3/2017 10:00

Azure Web App

28/2/2017 10:00

Office 365 Booking

21/2/2017 10:00

Azure SQL Services

09/2/2017 10:00

Microsoft CSP Programı

07/2/2017 10:00

Azure Backup

18/1/2017 14:00

Acronis Teknik Eğitimi

06/12/2016 10:00

Microsoft CSP Programı

22/9/2016 9:30

Acronis Backup12 Workshop


27Mar
Kobigel Desteği ile İmalat Sanayisine 250 Milyon TL Destek

Kobigel Desteği ile İmalat Sanayisine 250 Milyon TL Destek


Programların Genel Amacı:

İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;

 -Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,

 -İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.

Başvuruyapılabilecek Proje Teklif Çağrıları:

2019– 01 Proje Teklif Çağrısı:

“İmalatsanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknolojigeliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”

Akıllıdijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim,makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayisektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmakkaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcıiyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmekiçin proje sunabilecektir. 

2019– 02 Proje Teklif Çağrısı:

“İmalatsanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili işsüreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”

İmalatsanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijitalteknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerineadapte etmek için proje sunabilecektir.
Adres:

Casper Plaza Nirvana Toplantı Salonu
2016 All rezerved Logosoft Bilgi Teknolojileri A.Ş.