İş dünyasının yoğunluğu yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte anbean değişim gösteriyor. Daha rekabetçi ortamların oluştuğu iş arenasında operasyonel verimlilik ise sektör fark etmeksizin şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu ve çözümüne odaklandığı alanı oluşturuyor. Şirketlerin rakiplerinin önüne geçmek için sürekli yenilik yapması da operasyonel verimliliği sağlamak adına atılması gereken adımlar listesinin başında yer alıyor. Burada da şirketlerin işletme maliyetlerini azaltmak, iş akışlarını düzene sokmak ve iş çıktılarının kalitesini artırmak için güncel araçları ve teknolojileri benimsemesi gerektiği gerçeği oluşuyor. Kurumsal kaynak planlama araçları da şirketlerin görmezden gelemeyeceği bir iş varlığını ortaya çıkarıyor. Özellikle de finansal yönetim, tedarik zinciri işlevlerini ve envanter yönetimini kolaylaştırarak operasyonel süreçlerde üretkenliği artırabiliyor.

 

Satış, insan kaynakları, satın alma, muhasebe vb. fonksiyonları birbiriyle ilişkili hale getirerek veri tabanı paylaşılmasını sağlayan ERP yani Kurumsal Kaynak Planlaması da şirketlerim verimli bir şekilde büyümesine olanak sağlayacak bir dizi özelleştirilebilir ve tam entegre uygulamalardan oluşurken şirketlerin ERP sisteminin amacını ve nihai iş hedefleriyle olan ilişkisini de anlaması ve belirlemesi burada ciddi önem arz ediyor.

 

Neden ERP?

 

Bir ERP sistemi, pazarlama, satış, kalite kontrol ve diğer birçok alan arasındaki etkileşimleri güçlü bir şekilde bütünleştiren bir araçtır. ERP sistemleri, karlılığı artırmak için insan kaynakları, üretim, satış, finans, envanter yönetimi ve pazarlama gibi temel iş süreçleri arasında sorunsuz entegrasyon sağlayabiliyor. Bu nedenle kaynak planlamasına ihtiyaç olunan her alanda şirketlerin ERP sistemi kullanması güçlü bir rekabet avantajı kazanmasına yardımcı olabiliyor ve anında iş başarısını da getirebiliyor. ERP seçiminde de şirketlerin ihtiyaçlarını ve endüstri trendlerini gözden geçirmesi, müşteriler, tedarikçiler ve yöneticiler gibi iş paydaşlarıyla gereksinimlerini anlamak için konuşması ve müşteri incelemelerini gözden geçirmesi ciddi önem taşıyor.

 

SAP Business ONE HANA Nedir?

 

SAP HANA, uygulama performansını hız için güçlendiren ve büyük miktarda veriyi gerçek zamanlı olarak analiz etmeye olanak tanıyan SAP Business One’ın bellek içi bilgi işlem platformudur. SAP HANA, eski BT mimarisinde bulunan karmaşıklığı ve gereksiz işletme maliyetlerini ortadan kaldırarak şirketlerin daha akıllı, daha hızlı ve daha kolay bir şekilde iş süreçlerini yönetmesini sağlıyor. Kullanıma hazır tüm kurumsal uygulamalar için yapı taşlarını içeren SAP HANA, işlem veri tabanları, raporlama veri tabanları, entegrasyon katmanları, arama, tahmine dayalı ve web dahil olmak üzere diğer uygulama platformlarındaki birçok katman tarafından sunulacak gereksinimleri de karşılayabiliyor.

 

SAP HANA tarafından desteklenen SAP Business One ile işletmeniz şunları elde edebilir:

 

SAP Business One'ın sağlam özellik seti, tüm tedarik zincirinde görünürlük sunarak zorlu endüstri düzenlemelerine uyum sağlamayı kolaylaştırıyor.

 

1. Gerçek zamanlı veri erişimi sunuyor. Şirketler tüm operasyonları boyunca güvenilir verilere gerçek zamanlı erişim kurabiliyor.

 

2. Kullanıma hazır işlevsellik bulunuyor. Önceden oluşturulmuş raporlar ve panolar dahil olmak üzere kullanıma hazır özelliklere sahip olunuyor.

 

3. Daha az maliyet sağlıyor. Geleneksel veri tabanı çözümlerinden daha az donanım ve bakım sunması nedeni ile daha az toplam maliyet sağlıyor.

 

4. Geliştirilmiş yanıt verme imkanı tanıyor. Planlama, satış, üretim ve finansal süreçlerde önemli ölçüde geliştirilmiş yanıt verme imkanları ile farklılaşıyor.

 

5. Etkileşimli raporlar sunuyor. Bilgilendirilmiş karar verme için saniyeler içinde etkileşimli raporlar oluşturuluyor.

 

6. Basitleştirilmiş BT ortamı yaratıyor. Basitleştirilmiş BT ortamıyla işlemler ve analitik değerlendirmeye tek bir sistem üzerinden erişim sağlanıyor.

 

SAP HANA Büyüyen İşinize Nasıl Fayda Sağlayabilir?

 

·         Çeviklik sağlar. Doğru öncelikleri net bir şekilde tanımlayabilmek ve bunlara odaklanabilmek için şirketlere ihtiyaç duydukları anda gerçek zamanlı iş bilgilerini sağlıyor.

·         Yeterlilik sağlar. Çalışanları, daha verimli ve BT personelinden bağımsız olmalarına yardımcı olmak için formasyon arama yetenekleri ve etkileşimli analiz araçlarıyla güçlendirebilme imkanı sağlıyor.

·         İçgörü sağlar. Eylem yeteneklerine ilişkin benzeri görülmemiş bir içgörü elde etmek için analiz sunarken gerçekleştirilecek işlemler için de tek bir platformdan yararlanmayı sağlıyor.

·         Değer yaratır. Küçük işletmeler için fiyatlandırılmış ve ölçeklenebilirlik için tasarlanmış bir çözümle basitleştirilmiş bir BT ortamı sağlıyor.

 

SAP HANA'ya Geçiş Yaparak Neler Elde Ediliyor?

 

1. Gelişmiş Söz Verilebilirlik (ATP): Şirketlere gerçek zamanlı ATP'yi kontrol etme ve rezerve etme, teslimat çizelgeleri önerme, teslimat miktarlarını kontrol edebilme ve teslimatları yeniden planlama imkanı sağlıyor.

2. Teslimat Çizelgesi Yönetimi: Şirketler siparişleri hızlandırabilir, sipariş durumunu onaylayabilir, alternatif öğeleri görüntüleyebilir, vaat edilebilir olup olmadığını kontrol edebilir ve satış siparişlerini yeniden planlayabiliyor.

3.Nakit Akışı Tahmini: İşletmenin nakit akışı durumuna derinlemesine bir göz atabilme ile iş sürecini yürütmek ve yeni fırsatları değerlendirmek için şirketlerin ihtiyacı olan nakite sahiplik değerlendirilebiliyor.

4. Etkileşimli Analiz: Teknik bilgiye ihtiyaç duyulmadan finansal veya operasyonel raporlar oluşturmak için sürükle ve bırak rapor oluşturucusu kullanılabiliyor.

5. Gösterge Tablosu Tasarımcısı: SAP Business One verilerinden üzerine tıklama kolaylığı ile etkileşimli gösterge tabloları oluşturabiliyor ve geleceği güvenle planlamaya yardımcı olacak içgörüler elde edilebiliyor.

6.. Kurumsal Arama: Google benzeri bir aramaya dayalı olarak alakalı veya işlemsel verilere daha hızlı erişim elde edilebiliyor. Sistem yöneticileri veya uygulayıcılar tarafından tasarlanan veri güvenliği ilkelerine bağlı kalarak dinamik filtreler uygulanıp, detaya inilebiliyor.

İş Ortağımız olmak İster misiniz?
Siz de iş ortağımız olun, başarı ve kazanç dolu bir geleceğe birlikte yelken açalım.